Disclaimer

De informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
De in het Geheugencentrum Almere samenwerkende organisaties, Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en GGz Centraal, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Als u onjuistheden aantreft op de website, dan vragen wij u deze aan ons te melden.

Geen medisch advies
De informatie op de websites is bedoeld voor algemene doeleinden. De website geeft geen medisch advies. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts, uw casemanager of eventueel uw behandelend specialist. Dit geldt ook voor patiënten die onder behandeling zijn of reeds behandeld zijn.

Gebruik content
U mag de inhoud van deze website niet kopiëren en/of veranderen zonder voorafgaande toestemming van Geheugencentrum Almere. Dat geldt met nadruk ook voor de gebruikte foto’s. Wijzigingen van deze disclaimer kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

Externe informatiebronnen
Op de website van Geheugencentrum Almere zijn verwijzingen opgenomen naar informatiebronnen die niet door ons (Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis, GGz Centraal) worden beheerd en waarover wij geen controle hebben. Wij nemen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie vanuit die andere bronnen.

Toepasselijk recht
Op de website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de informatie op de website van Geheugencentrum Almere, stuurt u dan een e-mail naar de afdeling Communicatie communicatie@zorggroep-almere.nl. We willen u daarbij vriendelijk verzoeken om duidelijk aan te geven dat uw vraag of opmerking over de site van Geheugencentrum Almere gaat.