“Bij het Geheugencentrum
werkt een team van verschillende zorgverleners samen. Daardoor weet je eerder waar je aan toe bent.”

Geheugencentrum Almere is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal. Bij het Geheugencentrum werken verschillende zorgverleners samen om mensen met geheugenproblemen en/of een vermoeden van dementie goed te helpen. De zorgverleners hebben allemaal hun eigen vakgebied. Zodra u bij het Geheugencentrum bent aangemeld door uw huisarts, wordt beoordeeld welke zorgverlener het beste past bij uw klachten en het onderzoek bij u kan doen. Nadat het onderzoek is gedaan, hebben de zorgverleners overleg met elkaar. Daarna bespreekt de arts de uitslag met u. Zo krijgt u betere zorg, dichtbij huis. U weet eerder waar u aan toe bent en welke begeleiding of behandeling voor u mogelijk is.
 • Samen
  De zorgverleners overleggen met u en uw naaste(n) over de mogelijkheden. U bepaalt samen met de zorgverleners welke begeleiding of behandeling bij u past.

 • Sneller
  Afspraken vinden zoveel mogelijk plaats op één dag. U komt direct bij de zorgverlener die past bij uw klachten.

 • Beter
  Zorgverleners werken vanuit hun eigen vakgebied samen en overleggen met elkaar.

 • Dichtbij
  U kunt voor onderzoek en begeleiding in Almere terecht

 

Zorgverleners

Bij Geheugencentrum Almere werken verschillende zorgverleners samen. Het hangt van uw situatie af met wie u te maken krijgt:
 • specialist ouderengeneeskunde
 • internist ouderengeneeskunde
 • neuroloog
 • psychiater
 • psycholoog
 • casemanager dementie

Uw huisarts

Met geheugenproblemen gaat u eerst naar de huisarts. Uw huisarts kan u aanmelden bij Geheugencentrum Almere. Uw huisarts kan met u afspreken om een casemanager dementie in te schakelen.

Casemanager dementie

De casemanager biedt ondersteuning bij dementie. Het kan zijn dat de casemanager al bij u thuis is geweest voor een eerste huisbezoek en geheugentesten met u heeft gedaan. Uw huisarts is hier altijd van op de hoogte.

Een casemanager dementie is een verpleegkundige of sociaal werker die veel weet van geheugenproblemen en dementie en daar veel ervaring mee heeft. Hij of zij heeft regelmatig contact met u, bijvoorbeeld telefonisch of door een bezoek bij u thuis, en kan ook contact hebben met een familielid of kennis die voor u zorgt. De casemanager dementie bespreekt uw vragen en zorgen en kan hulp regelen.

Deze casemanager overlegt altijd met uw huisarts en houdt contact met eventuele andere zorgverleners om u heen, zoals de fysiotherapeut, wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner.

Meerdere locaties

Het Geheugencentrum Almere is een samenwerking van Zorggroep Almere, Flevoziekenhuis en GGz Centraal.
De zorgverleners van het Geheugencentrum werken vanuit hun eigen gebouw met elkaar samen.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1: U ontvangt een uitnodiging

Uw huisarts meldt u aan bij Geheugencentrum Almere. Bij het Geheugencentrum wordt bekeken welke zorgverlener het beste het onderzoek bij u kan doen. Daarna ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een afspraak. Deze uitnodiging krijgt u meestal binnen twee weken. In de uitnodiging staat duidelijk:
• het tijdstip van uw afspraak.
• op welke locatie en bij welke zorgverlener u moet zijn.

Stap 2: Het onderzoek

U heeft een gesprek met deze zorgverlener en één of meerdere onderzoeken. Het is verstandig om iemand mee te nemen naar uw afspraken. Daarna overleggen de artsen met elkaar over uw situatie. Het kan zijn dat uw huisarts of casemanager dementie ook bij dit overleg aanwezig is.

Stap 3: Uw gesprek met de arts

Na dit overleg wordt u uitgenodigd voor een gesprek over de uitslag van het onderzoek. De arts bespreekt dan met u wat er aan de hand is en hoe u het beste geholpen kunt worden bij uw geheugenproblemen. Het is belangrijk dat u ook naar dit gesprek iemand meeneemt.

Omgaan met dementie

Geheugenproblemen kunnen veel verschillende oorzaken hebben. In uw gesprek met de arts over de uitslag vertelt de arts wat bij u de oorzaak is. Het kan zijn dat de diagnose dementie wordt gesteld. Dat kan veel vragen oproepen. Misschien bent u opgelucht dat u meer duidelijkheid heeft. Misschien vraagt u zich af wat dementie betekent voor uw dagelijks leven of wat u gaat vertellen aan de mensen om u heen. U staat er niet alleen voor. Er zijn mensen die u (en eventueel uw partner) kunnen helpen om met dementie om te gaan.


De casemanager dementie kan met u meedenken over wat het beste bij u past en overlegt met uw (huis)arts.
Er zijn meerdere mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld andere mensen met dementie ontmoeten in een groep of enkele gesprekken voeren. Gezondheidszorg-maatschappelijk werkers en psychologen kunnen u begeleiden en behandelen. Daarnaast kunt u veel hebben aan de ervaringen van andere mensen met dementie en hun partners, familieleden en vrienden. Zo vinden veel mensen het prettig om een bezoek te brengen aan een Alzheimer Café of de Gedachtenkamer.

Contact

Heeft u een algemene vraag over Geheugencentrum Almere?

 • Dan kunt u het contactformulier hieronder invullen of, wanneer het om niet-medische informatie gaat,een e-mail sturen naar info@geheugencentrumalmere.nl.
 • Of u kunt bellen naar (036) 5454 244 (maandag t/m donderdag 9.00 – 16.00 uur, vrijdag 9.00 – 13.00 uur)

(Alle velden dienen te worden ingevuld)

Heeft u een vraag over uw afspraak?
Dan kunt u terecht bij de organisatie waar u een afspraak heeft:

Zorggroep Almere

Locatie Zephyr

Fiep Westendorpstraat 1

1336 CR Almere
(036) 548 56 50
info@geheugencentrumalmere.nl

 

Flevoziekenhuis

Poli Interne geneeskunde:

Poli Neurologie:

 

GGz Centraal

Locatie De Meregaard

Boomgaardweg 12
1326 AD Almere
(036) 521 02 00
receptiealmere@ggzcentraal.nl

Kosten

U betaalt eigen risico voor de kosten van de onderzoeken en uw bezoek(en) aan de specialist ouderengeneeskunde, internist ouderengeneeskunde, neuroloog, psychiater en psycholoog. Voor de zorg van de huisarts en de casemanager dementie betaalt u geen eigen risico.